Maatschappelijk en sociaal

Kernwoorden: Actief participeren, Buurt en buren, Voorbeeldfunctie, Levensloopbestendig, Samen sterk

Met toegevoegde waarde

Ons collectief betekent: samen sterk. We maken schaal en massa, hetgeen aantrekkelijk is voor projectontwikkelaars en investeerders. De samenwerking met Rust en Reuring biedt marktpartijen een perspectief om in de toekomst beter in te spelen op de groeiende vraag van particulieren/CPO’ s.

Gezamenlijk ontwikkelen we niet alleen een woongebouw, maar ook de nodige kennis over deze vorm van wonen en exploiteren.

Het initiatief van Rust en Reuring wordt ondersteund door Stadkwadraat BV, en KRKTR Projectontwikkeling BV.

In de buurt

Rust en Reuring onderscheidt zich door haar maatschappelijk meerwaarde en sociaal rendement. De coöperatieve vereniging is er niet alleen voor haar leden, maar ook voor haar buren en omgeving. De leden willen bijdragen aan een fijne woonomgeving die verder reikt dan de eigen voordeur. Rust en Reuring staat midden in de samenleving.

Zorg

Samen zorgen scheelt kosten voor de maatschappij. We geloven in de interactie met anderen in onze omgeving. Anderen dragen ook nieuwe ideeën aan en brengen steeds weer energie. We staan daar niet alleen voor open, maar zoeken actief de samenwerking op met zorg- en welzijnsorganisaties of bedrijven. Zo is Rust en Reuring ook op termijn interessant voor nieuwe vormen van samenwerking met zorgverleners en voorzieningen in de buurt.

Toekomstvast

Rust en Reuring creëert een levensloopbestendig wooncomplex dat ook na de huidige groep leden blijft bestaan. We creëren woonruimte die inspeelt op de trend en politieke koers om steeds langer in eigen huis te blijven wonen.