Coöperatie

Kernwoorden: Goede buren, Oog voor elkaar, Maatschappelijk betrokken, Interactie met de buurt

Wooncoöperatie

We hebben een wooncoöperatie opgericht als juridische rechtsvorm.Het gebouw en de woningen zijn eigendom van de coöperatie, de leden betalen huur (sociale woningbouw of middenhuur). De coöperatie wordt gefinancierd d.m.v. inbreng eigen vermogen en hypotheek.

Het gebouw en de woningen

Er is nog geen locatie en/of gebouw beschikbaar, maar we zijn wel druk bezig hiermee. We gaan ervan uit dat wanneer stappen concreter worden, de groep automatisch zal groeien.

Uitgaande van ongeveer 25 participerende huishoudens wordt er gezocht naar een locatie van circa 2.500 tot 3.000 m². Op basis van de wensen van de huidige leden willen we daar dan ca. 2.500 tot 3.000 m bvo² gebouw op realiseren. De woningen zullen tussen de 60m2 en de 120m2 groot zijn (voor zover we nu kunnen inschatten.)

We weten wat wij willen

Op basis van een uitgebreide enquête onder onze leden en gesprekken in de ledenvergaderingen weten we helder wat we zoeken en wat ons bindt. We hebben een programma van eisen opgesteld waarin ook onze wensen om duurzaam te bouwen zijn opgenomen. Liefst met de meter op nul.

Niet alleen de stenen

Onderdeel van ons gebouw wordt een collectieve ruimte waarin we kunnen samen zijn en activiteiten kunnen ontplooien. Activiteiten die voor ons als individu en als groep van belang zijn, en ook voor de buurt. Een ruimte waar de deur open kan staan, waar we samen voor en met de mensen uit de buurt dingen kunnen doen. We denken aan een koffie ochtend voor buurtbewoners, een wandelclub, gezamenlijke maaltijden, etc.

Maatschappelijk verantwoord bezig zijn en gericht op sociaal rendement voor ons en de buurt. Dit geeft onze manier van wonen en leven een dimensie die mede de reden is, dat we een dergelijk project c.q. woonomgeving willen realiseren. In onze optiek geheel in lijn met de gezonde leefbare stad, die ook de gemeente nastreeft.